Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Globalna kampanja SZO za poboljšanje higijene ruku u zdravstvu

SPASITE ŽIVOTE: Operite Vaše ruke

SPASITE ŽIVOTE: Operite Vaše ruke
Datum objave: 14.04.2014 19:25 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Prvi globalni izazov bezbjednosti pacijenta

Kampanja WHO -Čista njega je bezbjednija njega- čiji je cilj da obezbijedi kontrolu infekcija, što je priznato kao čvrsta i bitna osnova za bezbjednost pacijenta, kao i da podrži aktivnosti na smanjenju infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom i njihovih posljedica.

Glavna komponenta kampanje -Čista njega je bezbjednija njega- je globalna kampanja za poboljšanje higijene ruku u zdravstvu SPASITE ŽIVOTE: Operite Vaše ruke. Ona se zalaže za unapređenje higijene ruku kao najjednostavnije mjere prevencije, i da se na taj način poboljša i održi praksa higijene ruku zdravstvenih radnika u pravo vrijeme i na pravi način. Navedenim bi se pomoglo u smanjenju širenja infekcija u zdravstvenim ustanovama (bolničkih infekcija), koje su potencijalno opasne po život.

Svjetska zdravstvena organizacija je definisala 5 MOMENATA za higijenu ruku, definišući 5 momenata kada zdravstveno osoblje treba da obavi pranje ruku:

  1. prije kontakta sa pacijentom
  2. prije antiseptičkih procedura
  3. nakon kontakta sa tjelesnim tečnostima i izlučevinama
  4. nakon kontakta sa pacijentom
  5. nakon kontakta sa predmetima iz pacijentove okoline

Higijena ruku se obavlja vodom i tečnim sapunom kada su ruke vidljivo prljave i kontaminirane krvlju i tjelesnim tečnostima, a sredstvom na bazi alkohola koje se nanosi na suve ruke u svim drugim slučajevima.

RUKAVICE NISU ZAMJENA ZA ČISTE RUKE.

mzd

Alijansa za bezbjednost pacijenata WHO proglasila je 5. maj Svjetskim danom higijene ruku u zdravstvenim ustanovama koji se odvija svake godine pod drugim sloganom.

WHO globalna godišnja kampanja

SPASITE ŽIVOTE: Operite Vaše ruke

Nema akcije danas: sutra nema lijeka

 WHO 5 momenata za higijenu ruku dio zaštite vaših pacijenata

od rezistentnih bakterija

 Jeste li spremni za sprečavanje širenja antimikrobne rezistencije?

5 maj 2014

who

Bоlničkе infеkciје su јеdаn оd nајčеšćih nеžеljеnih dоgаđаја vеzаnо zа zdrаvstvеnu njegu, а stvаrаn brој pаciјеnаtа sа bоlničkоm infеkciјоm је tеškо utvrditi zbоg tеškоćа u prikupljаnju pоuzdаnih pоdаtаkа. Svаkе gоdinе, miliоni pаciјеnаtа u cijеlоm svijеtu dоbiјu nеku оd bоlničkih infеkciја. WHO nаglаšаvа dа је prоblеm bоlničkih infеkciја nаrоčitо izrаžеn u zеmljаmа u rаzvојu.

U cilju оbiljеžаvаnjа 5. mаја, dаnа higijene ruku u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа, WHO је zа оvu gоdinu pоkrеnulа iniciјаtivu zа krеirаnjе Аkciоnih plаnоvа zа unapređenjе sprоvоđеnjа mjеrа higiјеnе ruku u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа, kојi bi bili urаđеni nа оsnоvu sаmоprоcjеnе.

Pоzivаmо vаs dа, оrgаnizuјеtе dа sе u svim zdrаvstvеnim ustаnоvаmа u vаšеm gradu оbilježi 5. mај, Svjеtski dаn higiјеnе ruku u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа, kојi је ustаnоvilа Svjеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја pоd nаzivоm  „SAČUVAJTE ŽIVOTE – Opеritе Vaše rukе“. Dо sаdа, počevši od 2005, sе u оvu mеđunаrоdnu mrеžu uključilо više od 15.700 zdrаvstvеnih ustаnоvа u unapređenje higijene ruku. To predstavlja oko 9.000.000 zdravstvenih radnika i više od 3,9 miliona bolničkih kreveta. Pozivom na akciju svih zaposlenih u Vašoj bolnici / zdravstvenoj ustanovi da usvoje 5 momenata za higijenu ruku WHO doprinijećete većoj svijesti i razumijevanju važnosti higijene ruku unapređenjem usklađenosti i održivosti u praksi higijene ruku u trenutku zbrinjavanja pacijenta.

Pоzivаmо svе zdrаvstvеne ustаnоvе dа pоpunе Upitnik zа sаmоprоcjеnu zdrаvstvеnе ustаnоvе u pоglеdu higiјеnе ruku kојi је priprеmilа WHO, a prеvоd nа crnogorskom јеziku nаlаzi se OVDJE.

Zdrаvstvеnе ustаnоvе kоје pоpune upitnik, mоći ćе dа prоcjеnе nivо svоје ustаnоvе u pоglеdu higiјеnе ruku, a iduće godine mоgu dа pоrеdе svоје rеzultаtе sа ovogоdišnjim.


Posteri za zdravstvene ustanove (postere možete preuzeti klikom na link sa desne strane od slika):


Ministarstvo zdravlja

 Kako_prati_ruke_Poster A3.pdf.Ministarstvo zdravlja

Svi momenti - A2.pdfMinistarstvo zdravlja


Vaših 5 momenata za higijenu ruku.pdfMinistarstvo zdravlja

Kako trljati ruke.pdf

Pismo podške WHO upućeno Ministarstvu zdravlja

U ime WHO Odjela za pružanja usluga i za bezbjednost, željeli bismo vam čestitati i zahvaliti se za iskrenu posvećenost kampanji WHO SPASITE ŽIVOTE: Operite Vaše ruke. Podržavamo Vaše nedavne napore da se omogući registracija bolnica za naše globalne godišnje kampanje, i opet vam čestitamo na tome. One zdravstvene ustanove koje su registrovane će od sada mjesečno primati WHO bilten (WHO newsletter).

Drago nam je da želite napredovati u aktivnostima i možemo pomoći usmjeravanjem na naše web stranice na kojima se nalaze mnoge stvari, uključujući i materijale koji su stavljeni na raspolaganje za podršku zemljama i zdravstvenim ustanovama

http://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2014/en/

Jedna od ključnih aktivnosti za 5 maj 2014 je je popunjavanje upitnika od strane zdravstvenih ustanova - ovdje su detalji i zamolili bi vas da to promovišete iz Ministarstva zdravlja. Takođe  bilo bi korisno da nam pošaljete web linkove, koje imate u zemlji, a koji promovišu WHO kampanju SPASITE ŽIVOTE: Operite Vaše ruke, nakon čega to možemo i dapostaviti na našim web stranicama

 http://www.who.int/gpsc/5may/SLCYH_5May2014/en/


Ovom prilikom bi izrazili našu veliku zahvalnost i poželjeli vam puno uspjeha  u tekućim aktivnostima.


WHO globalno istraživanje za 5. maj 2014


WHO želi da Vas pozove da učestvujete u dva globalna istraživanja koja su dio aktivnosti WHO kampanje
„SPASITE ŽIVOTE: Operite Vaše ruke" 5. maja 2014, koja će pomoći u pružanju informacija i saznanja o AMR i upotrebi antibiotika u svijetu:


WHO globalno laboratorijsko istraživanje MULTIREZISTENTNIH ORGANIZAMA (MDROs) u zdravstvenoj zaštiti - fokusirano na prevalenciju pet odabranih ključnih MDROs izolovanih iz kultura uzoraka krvi i urina (MSU & CSU), rutinski dostavljanih od laboratorija koje učestvuju, za hospitalizirane pacijente u jednoj nedelji (7 dana) po izboru, između 1 i 28 marta 2014.


WHO globalno istraživanje prevalencije upotrebe hirurške antibiotske profilakse - u cilju dobijanja upotrebe antibiotske profilakse koja se koristi, na osnovu hirurške evidencije pacijenata u širokom rasponu, za akutne zdravstvene ustanove, koje mogu učestvovati uz mogućnost odabiranja bilo kog broja odjeljenja opšte hirurgije, i / ili ortopedskih i/ili ginekologije i porodilišta i/ili urologije. Prikupljanje podataka treba obaviti jedan dan između 10 i 28 marta 2014 kod svih pacijenata koji su prošli operaciju u prethodna tri dana, osim dana ankete.


Ako pratite ovaj link
(http://www.who.int/gpsc/5may/global-surveys/en/), naći ćete više informacija, odnosno protokole, oblike prikupljanja podataka i pregled odobrenja Etičkog komiteta WHO. WHO je uspostavila sistem on-line dostavljanja podataka koji je vrlo jednostavan i neće oduzimati puno vremena. Preporučljivo je da se prikupljanje podataka izvrši u papirnom obliku, prije ulaska u on-line istraživanje.


1. Za učešće u WHO globalnom laboratorijskom istraživanju MULTIREZISTENTNIH ORGANIZAMA (MDROs) u zdravstvu, molimo koristite link i detalje za prijavu u nastavku:

https://extranet.who.int/datacol/survey.asp?survey_id=2806
User name: slcyh.en

Password: slcyh

2 . Za WHO globalno istraživanje prevalencije upotrebe hirurške antibiotske profilakse, molimo Vas da koristite link i token broj u nastavku:

https://extranet.who.int/surveys/index.php?sid=926316&lang=en
Token: uaknuy97rbmjt5r

Mi se unaprijed radujemo dobijanju rezultata za oba istraživanja iz vaše ustanove zdravstvene zaštite !

Ali, ako je to neizvodljivo, molimo vas da odaberete kao prioritet jedno od ta dva istraživanja.

Ova online platforma koju je postavila WHO omogućava zaštićeni pristup. WHO će biti jedini primalac podataka i obavezuje se na čuvanje pojedinačnih imena, adresa i rezultata koji su strogo povjerljivi. Dostavljanje podataka na mreži će biti moguće do 31 marta 2014, putem elektronskog sistema pristupa preko linkova koji su gore navedeni. Molim vas da shvatite da podaci dostavljeni nakon 31. Mart 2014 ne mogu biti uključeni u zbirni izvještaj koji WHO planira da učiniti dostupnim 5. maja 2014 godine.

Možda ste već prikupljali slične podatke. Međutim, važno je prikupiti ove informacije na globalnom nivou, kako bi se predstavila informacija ko će se baviti globalnim teretom AMR.

Pored toga bilo bi korisno da promovišete/razmjenite iskustva o istraživanjima sa kolegama iz drugih ustanova ! Ako bi drugi željeli da učestvuju, oni treba da pristupe kampanji “SPASITE ŽIVOTE: Operite Vaše ruke"

(http://www.who.int/gpsc/5may/register/en/) ili mogu poslati zahtjev za učešće savelives@who.int. Oni će tada dobili lični e-mail poziv.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo ne ustručavajte se kontaktirajte nas na e-mail adresi savelives@who.int.

Hvala vam za učešće u ovim istraživanjima. Želimo vam sve najbolje u vašim naporima da podržite WHO rad na rješavanju AMR, promociji higijene ruku i unapređenje bezbjednosti pacijenta, pogotovo što idemo ka 5. maju 2014.godine.

Clean Care je Care Team Safer

WHO Bezbjednost pacijenata

savelives@who.int
http://www.who.int/gpsc/en/