Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Senka Klikovac - Savjetnik ministra

adminIme i prezime Senka Klikovac,
Datum rođenja 26.09.1952. godine
Bračni status neudata
OBRAZOVANJE
Osnovna škola: „Milan Vukotić“ Golubovci
Srednja škola: Gimnazija „Slobodan Škerović“ Podgorica
Fakultet: Pravni fakultet Podgorica – 1977. godine

PRETHDONO RADNO ISKUSTVO:
- 1978. – 1988. Republički sekretarijat za rad, zdravstvo i socijalnu politiku;
- 1999. – 1991. Ministarstvo za rad, zdravstvo, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu;
- 1991. – 2006. Ministarstvo rada i socijalnog staranja;
- 2006. – oktobra 2009. Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja;
- Oktobar 2009. Ministarstvo zdravlja.

EDUKATIVNI DIO
- edukacija o radnoj ravnopravnosti (završila rodne studije na Univerzitetu Mediteran – Pilot projekat),
- edukativni dio iz oblasti državne uprave kod Uprave za kadrove na temu „Donošenje odluka Evropske unije“.

OSTALE INFORMACIJE:
- učešće na Internacionalnom kongresu „Humanitarno pravo“ – San Remo – Italija 2008. godine;
- koordinatorka za rodnu ravnopravnost iz nadležnosti Ministarstva;
- koordinatorka u Međuresorskom timu za pristupanje NATO-u, kao predstavnik Ministarstva;
- kompjuteri: Word, Internet,
- strani jezici: služi se ruskim jezikom.
Kontakt e-mail: senka.klikovac@gov.me