Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

Coronavirus Prevencija

Coronavirus Prevencija

Coronavirus Prevencija

Nedelja svjesnosti o antibioticima - Budućnost antibiotika zavisi od svih nas!

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja

Ne damo djecu bolestima

Upitnik za samo-procjenu rizika povezanih sa konzumiranjem droga

Projekat elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda

Projekat Evropsko školsko istraživanje o upotrebi alkohola i drugih droga

Pokrenite

Kampanja za suzbijanje upotrebe duvanskih proizvoda

UNICEF / Ministarstvo zdravlja

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

Aktuelnosti

02.04.2020.

Izmjena i dopuna naredbe

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", broj 26/20), u članu 1 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi

više...
02.04.2020.

Naredba o izmjeni naredbe - 2. april 2020. -2

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 3 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", broj 12/18), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je Naredbu o izmjeni naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

više...
02.04.2020.

Naredba o izmjeni naredbe - 2. april 2020. -1

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 3 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", broj 12/18), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je Naredbu o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa...

više...
01.04.2020.

Odluka o izboru kandidata za članove Radne grupe predstavnika nevladinih organizacija za članove Radne grupe za izradu Programa za borbu protiv HIV/AIDS 2021-2023.godine sa Akcionim planom 2020-2021.godine

Na osnovu člana 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/2018), Ministar zdravlja donosi Odluku o izboru kandidata za članove Radne grupe predstavnika nevladinih organizacija za članove Radne grupe za izradu Programa za borbu protiv HIV/AIDS 2021-2023.godine sa Akcionim planom 2020-2021.godine

Download više...
01.04.2020.

Naredba o izmjeni naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa - 31.03.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2, 4, 6 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", broj 12/18), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je Naredbu o izmjeni naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa - 31.03.

više...